Ogólne warunki licencji

 

Na produkty cyfrowe udzielana jest Licencja NIEWYŁĄCZNA

Istnieje możliwość uzyskanie do niektórych plików cyfrowych uzyskanie licencji WYŁĄCZNEJ.

Licencja standardowa
Zdjęcia w rozmiarach:

S – do użytku prywatnego i redakcyjnego,  

M – mały druk do użytku prywatnego

L, XL- do użytku prywatnego i komercyjnego bez możliwości udzielenia sublicencji osobą trzecim.

        – nieograniczona liczba odsłon na stronach WWW, w mediach społecznościowych, wiadomościach e-mail i na urządzeniach mobilnych

         – W nakładzie do 1000 sztuk egzemplarzy drukowanych

         – NIE do użytku w produktach na sprzedaż
Licencja rozszerzona

        – do użytku prywatnego i komercyjnego bez możliwości udzielenia sublicencji osobą trzecim.

        – nieograniczona liczba odsłon na stronach WWW, w mediach społecznościowych, wiadomościach e-mail i na urządzeniach mobilnych

         – W nakładzie do 10000 sztuk egzemplarzy drukowanych

         –  Można używać w produktach na sprzedaż

Postanowienia końcowe

– Kupując pliki cyfrowe w sklepie https://sklep.piotrgaborekfotografia.pl/sklep/  uzyskujesz  prawo do korzystania z utworu (nabywasz licencje) w zakresie opisanym na stronie sklepu  w ogólnych warunkach. Właścicielem autorskich praw majątkowych do zdjęć pozostaje właściciel banku Piotr Gaborek Fotografia.

Prawo do udzielania sublicencji– wykonując projekt dla swojego klienta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywanego zlecenia, możesz wykorzystać utwory w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, bez prawa licencjonowania. Oznacza to dla Twojego klienta, że może on korzystać jedynie z utworów w ramach przygotowanego przez Ciebie projektu, nie otrzymuje natomiast prawa do korzystania z samodzielnych utworów.

– Ograniczenia w korzystaniu z fotografii– Licencje udzielane przez Piotr Gaborek Fotografia odnoszą się do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów. Utwory mogą być jednak przedmiotem również innych praw własności intelektualnej, w zależności od prezentowanych treści. Mogą to być prawa do wizerunku sportretowanych osób, wzory przemysłowe, nazwy, loga, jak również inne prawa autorskie (np. projektów architektonicznych).

Bank Zdjęć Piotr Gaborek Fotografia do sportretowanej osoby dostarcza pisemną zgodę na komercyjne wykorzystanie wizerunku. Dostępne w banku zdjęć  inne kategorie fotografii mogą posiadać różne ograniczenia które zależą od sposobu wykorzystania, decyzja co do uzyskania ewentualnych dodatkowych pozwoleń należy do Licencjobiorcy.